(+374) 10-22-44-60 (+374) 91 31-52-82

http://sphinx.am/ ԳՐԻՄԱՆ ՍՊԸ

Պահպանություն և հրդեհի ազդարարում - Астра 551

Астра 551

Պահպանության ազդասարքեր: Կոմբինացված, Շարժման

Ազդասարք շարժման կոմբինացված +ԻԿ Աստրա 551
Նախատեսված է պահպանվող տարածքում շարժման հայտնաբերման համար:

Նոր տեսականի