(+374) 10-22-44-60 (+374) 91 31-52-82

http://sphinx.am/ ԳՐԻՄԱՆ ՍՊԸ

Պահպանություն և հրդեհի ազդարարում - Reflex

Reflex

կոդ : 13020

Պահպանության ազդասարքեր: Շարժման

Ազդասարք շարժման ԻԿ պասիվ Reflex
Նախատեսված է վերահսկելու ներթափանցում դեպի պահպանվող օբյեկտ:

Նոր տեսականի