(+374) 10-22-44-60 (+374) 91 31-52-82

http://sphinx.am/ ԳՐԻՄԱՆ ՍՊԸ

Պահպանություն և հրդեհի ազդարարում - LC 102

LC 102

Պահպանության ազդասարքեր: Կոմբինացված

Ազդասարք շարժման և ապակու կոտրման կոմբինացված ԻԿ+ԱԿ LC 102 

Նոր տեսականի