(+374) 10-22-44-60 (+374) 91 31-52-82

http://sphinx.am/ ԳՐԻՄԱՆ ՍՊԸ

Պահպանություն և հրդեհի ազդարարում - Leonardo o

Leonardo o

կոդ : 23010

Հրդեհային ազդասարքեր: Հասցեային

Ազդասարք ծխային օպտիկական էլեկտրոնային leonardo 0
Նախատեսված է միջավայրի օպտիկական խտության աճման միջոցով հրդեհի հայտնաբերման համար:Սարքը գործում է զգայունության 3 մակարդակով՝ բարձր-0.08դբ/մ, միջին-0.16դբ/մ, ցածր-0.16 դբ/մ

Նոր տեսականի