(+374) 10-22-44-60 (+374) 91 31-52-82

http://sphinx.am/ ԳՐԻՄԱՆ ՍՊԸ

Պահպանություն և հրդեհի ազդարարում - ECO 1003

ECO 1003

Հրդեհային ազդասարքեր: Ծխային

Ազդասարք ծխային օպտիկա-էլեկտրոնային
Նախատեսված է հրդեհները՝ օպտիկական խտության բարձրացման միջոցով հայտնաբերման համար:

Նոր տեսականի