(+374) 10-22-44-60 (+374) 91 31-52-82

http://sphinx.am/ ԳՐԻՄԱՆ ՍՊԸ

Պահպանություն և հրդեհի ազդարարում - ИПДЛ 52С

ИПДЛ 52С

Հրդեհային ազդասարքեր: Գծային

Ազդասարք հրդեհային գծային «ИПДЛ-52»
Նախատեսվաած է հրդեհների բռնկման հայտնաբերման համար, օգտագործվում է մեծ մակերես ունեցող տարածքներում, որոնք երկարաձիգ են կամ ունեն բարձր առաստաղ:

Նոր տեսականի