(+374) 10-22-44-60 (+374) 91 31-52-82

https://sphinx.am/ ԳՐԻՄԱՆ ՍՊԸ

Մուտքերի հսկում և հաշվարկ - Տեսախոսակցական սարք Горизонт111

Տեսախոսակցական սարք Горизонт111

Տեսախոսակցական սարքեր: Դոմոֆոններ անալոգային

Տեսախոսակցական սարք Горизонт 111 (Сибирский Арсенал) - նախատեսված է շենքի ներսում և շենքից դուրս գտնվող մարդկանց տեսա-ձայնային հաղորդակցման համար՝ շենք մուտք գործելու նպատակով: