(+374) 10-22-44-60 (+374) 91 31-52-82

https://sphinx.am/ ԳՐԻՄԱՆ ՍՊԸ

Պահպանություն և հրդեհի ազդարարում - Շարժման և ապակու կոտրման ազդասարք LC-102

Շարժման և ապակու կոտրման ազդասարք LC-102

Պահպանության ազդասարքեր: Կոմբինացված, Շարժման, Ապակու կոտրման

Ազդասարք շարժման և ապակու կոտրման կոմբինացված ԻԿ+ԱԿ LC-102 PIGBSS:

Նոր տեսականի